บทความล่าสุด

คุณอาจสนใจบทความนี้

บันเทิง

บทความเพื่อสุขภาพ

กลไกของการเกิดโรคเบาหวานเป็นอย่างไร
โรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเป็น โรคเบาหวานเกิดจากระบบการเผาผลาญของร่างกายย่อยอาหารให้อยู่ในรูปแบบของน้ำตาลกลูโคส
8 พฤติกรรมที่ทำให้เราแก่ไว
เมื่อมีอายุที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ภายในร่างกายก็จะมีการเสื่อมสภาพ 8 พฤติกรรมที่ทำให้เราแก่ไว จะมีพฤติกรรมนี้จะกระตุ้นทำให้ดูแก่ก่อนวัยอันควร
โรคเบาหวานนั้นถือเป็นอีกหนึ่งโรคสุดยอดโรคเบาหวานกับอาการที่ต้องพึงระวัง นะครับ แต่เกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมต่างๆ ของคนเราไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้ชีวิตของเรา
โทษของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพและผลกระทบต่อผู้คนรอบข้าง
บุหรี่ นับเป็นสิ่งเสพติดที่มีโทษอย่างมากมายและเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราเกิดเป็นโรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและอื่นๆอีกมากมาย