5 ปัญหาสุขภาพฟันที่วัยทำงานต้องใส่ใจ

คนที่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานมีความเสี่ยง 5 ปัญหาสุขภาพฟันที่วัยทำงานต้องใส่ใจ จะต้องมีการดูแลและเตรียมตัวให้มากยิ่งขึ้น

8 พฤติกรรมที่ทำให้เราแก่ไว

เมื่อมีอายุที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ภายในร่างกายก็จะมีการเสื่อมสภาพ 8 พฤติกรรมที่ทำให้เราแก่ไว จะมีพฤติกรรมนี้จะกระตุ้นทำให้ดูแก่ก่อนวัยอันควร

สุดยอดโรคเบาหวานกับอาการที่ต้องพึงระวัง

โรคเบาหวานนั้นถือเป็นอีกหนึ่งโรคสุดยอดโรคเบาหวานกับอาการที่ต้องพึงระวัง นะครับ แต่เกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมต่างๆ ของคนเราไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้ชีวิตของเรา

โทษของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพและผลกระทบต่อผู้คนรอบข้าง

บุหรี่ นับเป็นสิ่งเสพติดที่มีโทษอย่างมากมายและเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราเกิดเป็นโรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและอื่นๆอีกมากมาย

ผักและผลไม้ 5 สี กับประโยชน์ที่ดีต่อสุขภาพ

การที่เราเลือกรับประทานอาหารที่ดีหรือมีประโยชน์นั้นโดยเฉพาะอาหารที่มีสีสันที่สวยงาม เย้ายวนชวนให้น้ำลายสอนั้นใครๆ ก็อยากที่จะรับประทานกันทั้งนั้น และยิ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนั้น

1 2 3 6