ประเภทของยาเสพติดมีอะไรบ้าง ?

ประเภทของยาเสพติดมีอะไรบ้าง ?ประเภทของยาเสพติดมีอะไรบ้าง ?

ยาเสพติด ก็คือ สารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ ที่เสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ หรือฉีดนั้น ก็จะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ

ลักษณะการใช้สารเสพติดเป็นเวลานาน อาจจะมีการเพิ่มขนาดในการเสพ มีอาการถอนยา เมื่อขาดยา มีความต้องการทั้งเสพอยู่ตลอดเวลา รวมถึงจะมีสภาพร่างกายที่ทรุดโทรมเป็นอย่างมาก ทำให้ร่างกายไม่มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยประเภทของยาเสพติดนั้นเราก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด 4 ประเภทด้วยกัน ซึ่งก็สามารถที่จะแบ่งออกได้เป็นดังต่อไปนี้

4 ประเภทของยาเสพติดการออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

1.ประเภทกดประสาท ยาเสพติดชนิดนี้นั้นก็ได้แก่ ฝิ่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ยานอนหลับ ยาระงับประสาท ยากล่อมประสาทเครื่องดื่มมึนเมา ทุกชนิด รวมทั้งสารระเหยต่างๆ เช่น ทินเนอร์ แล็กเกอร์ น้ำมันเบนซิน กาว และอื่นๆ อีกมากมาย โดยอาการของผู้เสพนั้นก็จะมีร่างกายที่ซูบซีด ผอมเหลือง อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน และมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ประเภทของยาเสพติดมีอะไรบ้าง 1

2.ประเภทกระตุ้นประสาท ยาเสพติดชนิดนี้นั้นก็ได้แก่ ยาบ้า ยาอี กระท่อม โคเคน เมื่อผู้เสพติดนั้นก็มักจะมีอาการที่หงุดหงิด กระวนกระวายจิตสับสนหวาดระแวง ในบางครั้งก็อาจจะมีอาการคลุ้มคลั่ง เหมือนกับตามข่าวที่เราเห็นกัน หรืออาจจะทำในสิ่งที่คนปกติไม่ค่อยจะกล้าทำ เช่น การทำร้ายตนเอง หรือการฆ่าผู้อื่นเป็นตัน นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทที่ร้ายแรงจริงๆ

ประเภทของยาเสพติดมีอะไรบ้าง 2

3.ประเภทหลอนประสาท ยาเสพติดชนิดนี้นั้นก็ได้แก่ แอลเอสดี และเห็ดขี้ควาย เป็นต้น โดยอาการของผู้ที่เสพติดนั้นก็มักจะมีอากาประสาทหลอน ฝันเฟื่อง หูแว่ว ได้ยินเสียงที่ประหลาดอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะมีภาพหลอนเข้ามาในหัวอยู่ตลอดเวลาทำให้รู้สึกว่าน่ากลัวสยอง ทำให้ไม่สามารถที่จะมีการควบคุมตัวเองได้ ทำให้ในที่สุดนั้นผู้ที่เสพยาเสพติดประเภทนี้เข้าไปก็มักจะป่วยเป็นโรคจิตกัน

ประเภทของยาเสพติดมีอะไรบ้าง 3

4.ประเภทออกฤทธิ์ผสมผสาน ยาเสพติดชนิดนี้ถือเป็นชนิดที่จะกระตุ้นกดและหลอนประสาทร่วมกัน โดยอาการของผู้ที่เสพนั้นก็มักจะมีความหวาดระแวงความคิดสับสนเห็นภาพลวงตา หูแว่ว ไม่สามารถที่จะควบคุมตนเองได้ และจนในที่สุดก็อาจจะป่วยเป็นโรคจิตก็ได้เช่นกัน

ประเภทของยาเสพติดมีอะไรบ้าง 4

สรุป

      ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่ายาเสพติดทุกประเภทนั้นก็ไม่ได้มีข้อดีอะไรเลย มีแต่ข้อเสียที่ส่งผลต่อตัวเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ทำให้เกิดปัญหาตามมากได้อย่างเยอะมาก นอกจากนี้ยังทำให้ผู้ที่เสพนั้นก็มีปัญหาในด้านสุขภาพที่ตามมากได้ ถ้าหากในตอนนี้ใครที่คิดจะเลิกอยู่นั้นก็ยังไม่สายจนเกินไป ถ้าหากคิดจะเลิกอย่างจริงจังขอแค่เพียงตั้งใจเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถะเลิกยาเสพติดได้อย่างแน่นอน