บทความ

5 ปัญหาสุขภาพฟันที่วัยทำงานต้องใส่ใจ

คนที่นั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานมีความเสี่ยง 5 ปัญหาสุขภาพฟันที่วัยทำงานต้องใส่ใจ จะต้องมีการดูแลและเตรียมตัวให้มากยิ่งขึ้น

กลไกของการเกิดโรคเบาหวานเป็นอย่างไร

โรคเบาหวานเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเป็น โรคเบาหวานเกิดจากระบบการเผาผลาญของร่างกายย่อยอาหารให้อยู่ในรูปแบบของน้ำตาลกลูโคส

8 พฤติกรรมที่ทำให้เราแก่ไว

เมื่อมีอายุที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ภายในร่างกายก็จะมีการเสื่อมสภาพ 8 พฤติกรรมที่ทำให้เราแก่ไว จะมีพฤติกรรมนี้จะกระตุ้นทำให้ดูแก่ก่อนวัยอันควร

สุดยอดโรคเบาหวานกับอาการที่ต้องพึงระวัง

โรคเบาหวานนั้นถือเป็นอีกหนึ่งโรคสุดยอดโรคเบาหวานกับอาการที่ต้องพึงระวัง นะครับ แต่เกิดขึ้นได้จากพฤติกรรมต่างๆ ของคนเราไม่ว่าจะเป็นการกินการใช้ชีวิตของเรา

โทษของบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพและผลกระทบต่อผู้คนรอบข้าง

บุหรี่ นับเป็นสิ่งเสพติดที่มีโทษอย่างมากมายและเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราเกิดเป็นโรคมะเร็งในระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงและอื่นๆอีกมากมาย

1 2 3 9