กล่องจั่วปังกับกล่องกระดาษแข็งมีความแตกต่างกันอย่างไร

เคยสงสัยกันไหมครับว่ากล่องกระดาษแข็งหรือกล่องจั่วปังนั้นมันแตกต่างกันอย่างไร เพราะในทุกวันนี้นั้นการเลือกใช้กล่องบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ นั้นก็เป็นที่ได้รับความนิยมกันเป็นอย่างมากเลย