โหมด Standby มาจากไหน

โหมด Standby มาจากไหน

หลายๆคนที่พบเจอกับปัญหาเครื่องเล่นเกมคอนโซล PS4 เข้าสู่โหมด Standby เองอัตโนมัติ ซึ่งบางครั้งเราก็ไม่ได้ทำอะไรเล่นเกมไปเฉยๆ แล้วเครื่องเล่นเกมคอนโซล PS4 เข้าสู่โหมด Standby เองเสียอย่างนั้น ซึ่งเราต้องขอบอกก่อนเลยว่าปัญหานี้สามารถเกิดขึ้นได้ และระบบของเครื่องเล่นเกมคอนโซล PS4 เข้าสู่โหมด Standby จะสามารถเข้าสู่โหมด Standby เองอัตโนมัติหากเราไม่ได้ทำอะไรเลยกับเครื่องหรือจอยเป็นเวลา 4 ชั่วโมง

ซึ่งสำหรับ Media Playback หรือแอปพฃิเคชั่นต่างๆ หรือแม้กระทั่งการหยุดเกมเอาใว้เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ระบบของเครื่องเล่นเกมคอนโซล PS4 เข้าสู่โหมด Standby ก็จะเข้าสู่ โหมด Standby ทันทีเช่นกันเพื่อประหยัดไฟ ซึ่งในส่วนนนี้เราสามารถเข้าไปตั้งค่าระยะเวลาต่างๆได้ด้วยตนเอง วึ่งสามารถทำได้โดยการไปที่เมนู “Setting” (ตั้งค่า) จากนั้นให้เลือกเมนูย่อย “Power Save Settings” เมื่อเข้ามาแล้วก็ให้เลือก “Set Time Until PS4 Turn Off” นั่นเอง ที่นี้เราอาจจะไปตั้งค่าในส่วนอื่นๆด้วยก็ได้เช่น

  • Media Playback โดยเราสามารถเพิ่มหรือลดเวลาที่เครื่องเล่นเกมคอนโซล PS4 จะเข้าสู่โหมด Standby ได้ จากค่าเริ่มต้นตั้งไว้ที่ 4 ชั่วโมง
  • General (Game)  โดยเราสามารถเพิ่มหรือลดเวลาที่เครื่องเล่นเกมคอนโซล PS4 จะเข้าสู่โหมด Standby ได้ จากค่าเริ่มต้นตั้งไว้ที่ 2 ชั่วโมง.

หรือใครที่คิดว่ายุ่งยากก็อาจจะเลือกการปิด (off) ระบบ Standby ของ Media Playback และ General (Game) ไปเลยทั้งคู่เลยก็ได้ และระบบจะไม่เข้าโหมด Standby เองอัตโนมัติแน่นอนเมื่อเรามาตั้งค่าแบบนี้ไว้นั่นเอง แต่เราก็อาจจะพบว่าการกินไฟฟ้าอาจจะมากขึ้นสักเล็กน้อยแต่ก้ไม่ได้มากขึ้นจนน่าตกใจแน่นอน